Nancy Guthrie

Nancy Guthrie är bibelläraren som inspirerar sina åhörare, såväl i hemförsamlingen i Tennessee (USA) som vid konferenser och bibeldagar för kvinnor i hemlandet och internationellt. Hon leder podcasten Help Me Teach the Bible för The Gospel Coalition och har författat ett flertal böcker såsom Ännu bättre än Eden: Låt Bibelns berättelse förvandla din livsberättelse. Nancy och hennes man, David, brinner för att hjälpa och stödja par som har förlorat ett barn, och erbjuder stöd och biblisk vägledning genom Respite Retreats.
Undervisningen kommer vara på engelska, men det kommer finnas tolkning till svenska för den som behöver.

In English

Rotad really looks forward to welcoming you to a women’s weekend on October 11-12 with Nancy Guthrie.

On Friday evening, Nancy and her husband, David, will share their life story and experience of losing a child.

During three gatherings on Saturday, she will review the basic narrative and structure of the Bible, pointing to the common thread that runs from Genesis to Revelation. And how this can help us read and understand the Bible. Nancy’s goal with these days is to help women see how wonderful Jesus Christ is and how He can give us everything we need. Her wish is that people will have an even greater love for Jesus and be filled with a longing for his return. We will actively listen and work together with different texts and themes in the Bible.

Nancy Guthrie is the Bible teacher who inspires her listeners, both in her home congregation in Tennessee (USA) and at conferences and Bible days for women in her home country and internationally. She hosts the Help Me Teach the Bible podcast for The Gospel Coalition and has authored several books such as Even Better Than Eden: Let the Bible Story Transform Your Life Story. Nancy and her husband, David, are passionate about helping and supporting couples who have lost a child, offering support and biblical guidance through Respite Retreats.

The teaching will be in English, but there will be interpretation into Swedish for those who need it.

Hope you have the opportunity to join!
Cost: SEK 250 for the weekend.

Anmälan öppnar 6:e Augusti, håll utkik!

Bra att du vill vara med oss under denna workshop för kvinnor med Nancy Guthrie 2024.
(Great that you want to join us for this women's workshop with Nancy Guthrie in 2024. Registration opens on 6th August 2024)

SCHEDULE

På Svenska

Fredag

 • 18.30 – 21.00 – Nancy ska dela hennes vittnesbörd speciellt om lidande på fredag kväll i samband med boksläpp av Elisabeth Elliots bok om lidande. (Nancy and David Guthrie) Samlingen avslutas med en stund för gemenskap och bön.

Lördag

 • 09.00 – 09.30 – Registrering och fika
 • 09.30 – 10.55 – ”Telling the Bible’s Big Story”(Nancy Guthrie)
 • 10.55 – 11.40 – Fika
 • 11.40 – 13.00 – ”Tracing the Bible’s main themes” (Nancy Guthrie)
 • 13.00 – 14.30 – Lunch
 • 14.30– 15.45 – Making the Bible’s intended connections(Nancy Guthrie)

Tolkning till svenska finns för den som behöver när Nancy undervisar.

Plats: Sankt Pauli Kyrka. Sankt Pauli Kyrkoplan 1, Göteborg.

Barn: Vi önskar att för att bäst fokusera, man kan planera så barnen har stannar hemma, allt utom ammande eller spädbarn.

Mat: Fika ingår båda dagarna. Lunch kan du antingen ta med dig eller köpa på närliggande restauranger.

Kostnad: 250 kr totalt


 

In English

Friday

 • 18.30 – 21.00 – Nancy will share her testimony especially about suffering on Friday evening in connection with the book release of Elisabeth Elliot’s book about suffering. (Nancy and David Guthrie) The meeting ends with a moment of fellowship and prayer.

Saturday

 • 09.00 – 09.30 – Registration and coffee
 • 09.30 – 10.55 – ”Telling the Bible’s Big Story” (Nancy Guthrie)
 • 10.55 – 11.40 – Coffee
 • 11.40 – 13.00 – ”Tracing the Bible’s main themes” (Nancy Guthrie)
 • 13.00 – 14.30 – Lunch
 • 14.30– 15.45 – Making the Bible’s intended connections (Nancy Guthrie)

Interpretation into Swedish is available for those who need it when Nancy teaches.

Location: Saint Pauli Church. Sankt Pauli Kyrkoplan 1, Gothenburg.

Children: We wish that in order to best focus, you can plan so that the children have stays at home, everything except breastfeeding or babies.

Food: Coffee is included both days. You can either bring lunch with you or buy it at a nearby restaurants.

Cost: SEK 250 in total.

Utrustad

”Vi tror att Gud talar idag genom sin Ande i sitt Ord: därför vill vi utrusta människor att förstå och troget förkunna Guds ord, till Guds ära och människor förvandling.”

PLATS

Adress

Sankt Pauli kyrka, Göteborg
Bostadsrättsföreningen St. Pauli 40, Mintensgatan, SE-416 63 Göteborg, Sverige

För mer information kontakta