Rotad vill vara en resurs för kristna i Sverige att bli ”rotade och uppbyggda i Jesus och grundade i tron” (Kol 2:7).

Vi är fast övertygade om att tron på Jesus måste grundas i Bibeln. Därför vill Rotad hjälpa individer, familjer och församlingar att bli stadigt förankrade i Bibeln och evangeliet om Jesus. Detta gör vi bland annat genom bokutgivning, konferenser och olika typer av träning.

Rotad står även bakom Evangeliecentrerat, en webbsida för regelbunden uppbyggelse i form av artiklar, videofilmer och intervjuer. Vi har också en podd, Evangeliet förändrar allt, där man kan upptäcka evangeliets möjligheter att förvandla allt i våra liv.

 

Till sin juridiska person är Rotad registrerad som en verksamhetsdrivande insamlingsstiftelse. Stiftelsen ska i sitt arbete utgå från kristenhetens huvudsymbola (de apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelserna), Reformationens fokus på Skriften allena, nåden allena, tron allena, genom Kristus allena och till Gud allena vare äran samt den globala evangeliska rörelsens Lausannedeklaration.

I styrelsen ingår sedan årsmötet 2023:
Daniel Norén (ordförande),  Sune Jäderberg, Trevor Watson, Chris Strajnic, David Yngfors, Ben Clark och Joel Magnusson. Detta ger stiftelsen en värdefull erfarenhetsbas som inkluderar kommunikation, förlagsverksamhet, företagande samt missions- och församlingsarbete. Lidhed Boström Redovisning & Revision i Huskvarna står för revisionen av insamlingsstiftelsen.