Bibelutläggande förkunnelse, av David Helm

10.00kr inkl. moms

REFORMEDIA är en insamlingsstiftelse som genom generösa donatorer ställer vissa av våra böcker till förfogande för präster och pastorer – utan någon kostnad. Överenskommelsen med den engelska organisationen Crosslinks/Equipped Sverige och dess understödjare innebär att denna bok bara delas ut – till de som predikar i olika sammanhang.

DU SOM ÄR FÖRKUNNARE ÄR VÄLKOMMEN ATT BESTÄLLA BOKEN HÄR – MOT FRAKTKOSTNADEN OCH EN MINDRE ADMINISTRATIONSAVGIFT  (39 KRONOR + 10 KR/BOK). VI LÄGGER ÄVEN MED ETT EX AV ”HÖR UPP!” I DIN BESTÄLLNING.

Beskrivning

I bokens svenska förord skriver Trevor Watson, lärare vid Equipped Sverige: ”Du som nu håller boken Bibelutläggande förkunnelse i din hand har kanske redan ett intresse för att lyssna till sådan förkunnelse – och har blivit rikt välsignad och förvandlad. Men när du själv ska predika på detta sätt saknar du ’hur’ det ska gå till. Om det är vad du söker är det här just den bok du har letat efter.”

I boken – skriven för dig som är eller vill bli förkunnare – förklarar pastor David Helm fördelarna med att predika bibelutläggande och hur det praktiskt går till. Trots att boken är relativt kort presenteras en steg för steg-modell grundligt. Dessutom innehåller den konkreta hjälpmedel för att du ska kunna utvecklas som förkunnare – och dina åhörare få ut mer av din förkunnelse.

Sagt om boken

David Helm är pastor i Holy Trinity Church i Chicago, USA. han leder dessutom arbetet vid Charles Simeon Trust som samarbetar med olika samfund och församlingar för att träna framtidens ledare i bibelutläggande förkunnelse genom praktiska studiegrupper.

”Tydlig och tillämpbar, och därför en utmärkt introduktion till bibelutläggning.”
Martin Helgesson predikant i Roseniuskyrkan och samordnare för Langham Sverige

”Här finner du en ovärderlig hjälp till en respektfull och grundlig behandling av texterna. Du lockas in i en spännande genomgång där du steg för steg får hjälp att inse värdet av en textutläggande förkunnelse och dess relevans för vår samtid.”
Roland Hellsten förkunnare, bibellärare och författare

”I denna bok leder David Helm oss till själva kärnan i vad sund textutläggande predikan handlar om. Här ger han oss allt vi behöver för både grundläggande förberedelse och för predikans utförande. I denna bok finns lärdom för alla, såväl för studenten som för den erfarne predikanten.”
Christian Strajnic, Församlingsplanterare i Emmauskyrkan Åkersberga

”Bibelutläggande predikan är inte ett sätt bland andra att predika Guds Ord. Det är vad predikan av Guds Ord är. Författaren presenterar grunderna för vad detta handlar om och ger praktisk vägledning. Jag förutspår att denna lärobok kan vara det du behöver för att predika Guds Ord istället för dina egna.”
Markus Holmbom, pastor i Pingstkyrkan Skellefteå

”Eftersom en predikan är meningsfull i den mån den säger vad Gud själv säger i sitt ord är utmaningen för varje predikant att så rent och klart som möjligt förmedla textens budskap till Guds folk idag. För detta ändamål är David Helms bok ett värdefullt och användbart verktyg. Den  är praktisk, djuplodande och kort och torde således tjäna kyrkan väl.”
Johnny Lithell, äldste i Allékyrkan Göteborg

”Hur ska en predikan kunna få luft under vingarna i en youtube-fascinerad tid som denna? Helm skissar en attraktiv bild av predikans nödvändighet, kraft och metod som kan gagna både en nybörjare och en väderbiten homiletiker. Kyrkans välmående består till en stor del av god predikan. Här är ett bra ställe att börja för att utveckla de färdigheter som behövs för att evangelisera vårt land.”
David Bergmark, pastor i Immanuelskyrkan Tranås

”Guds Ord är det som en gång väcker den troende till liv och det som sedan formar, leder och helgar Guds församling. Därför är det helt avgörande för våra församlingar att Guds Ord står i centrum i förkunnelsen. I denna korta men ändå väldigt innehållsrika bok ger David Helm en fantastisk introduktion till den bibelutläggande förkunnelsen. Detta är en bok som jag varmt rekommenderar och som bör läsas av varje lekman, förkunnare och pastor.”
Joel Magnusson, pastor i Missionskyrkan på Tjörn

”David Helms lilla bok om bibelutläggande predikan är en guldskatt för förkunnaren och bibelläraren. Förutom att sätta ljus över alla de fallgropar som vi förkunnare så ofta hamnar i, så bjuder Helm in läsaren i de grundläggande stegen för att förmedla och överföra Guds tilltal i Bibeln till oss idag. Bokens budskap fyller ett gapande behov inom den svenska kristenheten av att få tillgång och tillit till Guds ord till oss idag genom hela Bibeln.”
Ragnar Olinder, präst i Björkekärrs församling, Svenska kyrkan

”Äntligen en bok på svenska om bibelutläggande predikan, den ”predikoform” där man låter bibeltextens budskap vara huvudbudskapet i predikan. Vers för vers, bibelbok för bibelbok predikar man igenom texterna vilket medför att man inte kan hoppa över svårare textpassager. Denna predikoform har under mina dryga 20 år inom pingströrelsen varit kraftigt underrepresenterad. Jag hoppas verkligen att denna bok kan medverka till att bibelutläggande predikan kan ta fart inom den svenska kristenheten.”
Stefan Thyberg, huvudledare i Borås finska Pingst svenskspråkiga utpost ”Amazing life”

”Bibelutläggande predikan bygger på tilltro till Gudsordet. Helm förmanar och uppmuntrar verkligen oss förkunnare att hedra Gud i just det avseendet. Boken ger oss goda råd för såväl bibeltolkning, teologisk reflektion och praktisk tillämpning, så att vi kan låta Bibeln sätta agendan för vår förkunnelse på ett sätt som gör Kristus synlig och påtaglig för människor i vår tid. Vad kan vara större än just det?”
Gustaf Henriksson, pingstpastor och del av ledningsgruppen för Langham Sverige

David Helm
160 sidor. 140×200 mm. Mjukband
ISBN 978-91-984066-0-3
Översättning:  Ulrika Norberg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.